Investointeja innovaatioihin ja kasvuun

Tieto on Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Asiakkaiden vaatimukset liiketoiminnan ja tietotekniikan uudistamiseksi lisääntyvät samalla kun digitalisointi etenee kiihtyvällä vauhdilla. Tiedon tavoitteena on saavuttaa muutoksessa keskeinen asema ja hyödyntää datakeskeisen maailman tarjoamat merkittävät mahdollisuudet.

Tiedolle vuosi 2016 merkitsi strategian uudistamista sekä investointien lisäämistä innovaatioihin ja kasvuun.  Jatkoimme investointejamme tulevaisuuden innovaatioihin, kasvuliiketoimintoihin sekä ohjelmistopohjaisiin toimialaratkaisuihin voidaksemme jatkossakin tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme. Kuluneen vuoden merkittäviin tapahtumiin kuului myös pääkonttorimme muutto Espoon Keilalahteen. Keilalahden toimipiste vahvistaa monin tavoin työntekijäkokemusta ja avointa yrityskulttuuriamme.

Uusi strategia kiihdyttää innovaatiota ja kasvua

Tiedon aiemman strategiakauden julkistimme vuonna 2012. Siitä lähtien olemme menestyksellisesti uudistaneet yhtiötämme; olemme vahvistaneet kasvuliiketoimintojamme, rekrytoineet uudenlaista osaamista ja perustaneet sisäisiä startup-toimintoja. Johdonmukaisen ja määrätietoisen strategian toteuttamisen ansiosta olemme saavuttaneet vaiheen, jossa kasvua ja innovointia voidaan edelleen vauhdittaa.

Uusi strategiamme vuosille 2016–2020 perustuu aiemman strategiakautemme saavutuksiin. Lisäksi kulmakivinä ovat olleet vahvat toimialaratkaisut ja toimialaosaaminen, koko elinkaaren kattavat IT-palvelut, teollistetut palvelutoimitukset sekä fokusoidut toimintomme. 

Uuden strategiamme mukaisesti Tiedon tavoitteena on olla asiakkaiden ensisijainen valinta liiketoiminnan uudistamisessa. Strategian julkistamisen jälkeen palaute ja sidosryhmiemme sitoutuminen on ollut hyvin rohkaisevaa.

Investointeja kasvuyrityksiin vahvistettu

Digitaalisessa maailmassa yrityksillä ja organisaatioilla on kaksitahoinen agenda. Toisaalta ne tehostavat nykyistä toimintaa, ja toisaalta niillä on tarve jatkuvasti kehittää uusia asiakaskeskeisiä tuotteita ja palveluita.

Vahvan kasvu- ja kehittämisagendan mukaisesti jatkoimme investointejamme tulevaisuuden osaamisalueisiin, teknologioihin ja palveluihin. Samalla olemme jatkuvasti parantaneet tuottavuuttamme ja kilpailukykyämme lisäämällä palvelujemme standardisointia ja automaatiota.

Vuonna 2016 Tieto panosti skaalautuvuuden ja toistettavuuden vahvistamiseen investoimalla ohjelmistoliiketoimintoihinsa. Kasvuodotukset kohdistuvat erityisesti Tiedon omiin ratkaisuihin, joissa perustana on dynaamisesti muuttuva kokoonpano nykyisillä markkinoilla hyväksi osoittautuneita ratkaisuja.  Valitut ratkaisut sisältävät voimakkaasti kasvavia palveluja; esimerkiksi asiakaskokemuksen johtaminen, tietoturvapalvelut ja pilvipalvelut. Näillä alueilla olemme vahvistaneet investointejamme viimeisen kahden vuoden aikana. Vuonna 2016 perustimme myös uuden datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön innovoidaksemme dataan pohjautuvia ideoita yhdessä ekosysteemimme kanssa.

Tämän lisäksi Tieto investoi vuosittain noin 130 miljoonaa euroa uusien tuotteiden ja datakeskusten kehittämiseen tukeakseen innovointia ja pitkäaikaista kasvua.

Vahvistimme kasvua myös yritysostojen avulla.  Ostimme Emricin, joka on Pohjoismainen markkinajohtaja luottojen käsittelyyn suunnattujen ohjelmistojen ja palveluiden alueella. Yrityskauppa vahvistaa Tiedon asemaa finanssisektorilla ja voimme nyt toimittaa koko arvoketjun pohjoismaisilla vähittäispankki- ja kuluttajarahoitusmarkkinoilla toimiville pankki- ja finanssialan asiakkaille.

Työntekijäkokemus keskeisessä asemassa

Nopeasti digitalisoituva maailma muuttaa tarvittavia taitoja ja osaamista. Rekrytoinnit uusille palvelualueille ja niihin liittyvä osaamisen kehittäminen, yhdistettynä innovointiin asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa, varmistavat sen, että pysymme askeleen edellä kilpailijoitamme.

Vuonna 2016 Tieto rekrytoi noin 800 uutta osaajaa IT-palveluliiketoimintaan.  Osana pitkän aikavälin uudistumistamme tuemme aktiivisesti kaikkia työntekijöitämme muutoksessa ja rohkaisemme kaikkia uudistamaan osaamistaan jatkuvasti ja hankkimaan uusia taitoja, jotka vastaavat markkinoiden kysyntää.

Työntekijämme ja heidän työntekijäkokemuksensa kehittäminen oli keskeisessä asemassa muuttaessamme uuden pääkonttorimme Espooseen. Keilalahti on monitilatoimisto, joka tukee joustavia, innovoivia ja yhteisöllisiä työskentelytapoja. Tilat myös kannustavat avoimuuteen ja mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen kaikille työntekijöillemme.

Lisäksi olemme avanneet kumppaneillemme ja asiakkaillemme varatun työtilan, hubin, joka edistää innovointia ja uuden kehittämistä. Ratkaisuilla edistämme Open Source -yrityskulttuuriamme, joka tukee läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

Pohjoismaiset IT-markkinat

Tieto arvioi informaation olevan tulevaisuudessa suurin, jatkuvasti kasvavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen lisäarvon tuottaja. Tieto tavoittelee keskeistä asemaa tässä muutoksessa ja tarjoaa asiakkailleen uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa uudistamiseen ja yhdessä innovointiin.

Vuonna 2016 IT-palveluiden kokonaismarkkina kasvoi noin 2 prosenttia Pohjoismaissa. Ottaen huomioon markkinaympäristössämme tapahtuneen kehityksen olemme tyytyväisiä, että koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 2 prosenttia ja IT-palveluissa 4 prosenttia. Myös kannattavuutemme kehittyi kohti pitkän aikavälin tavoitetta. Oikaistu liikevoitto oli yli 10 prosenttia vuonna 2016.

Asiakkaiden liiketoiminnan digitalisointi toimii jatkossakin IT-markkinoiden kasvun ajurina.  Vuonna 2017 markkinoiden arvioidaan kasvavan 2–3 prosenttia.  Asiakkaat pyrkivät kasvattamaan liikevaihtoaan innovaatioin ja samanaikaisesti keventämään kustannuksiaan parantuneen tehokkuuden avulla. Uusien palveluiden odotetaan kasvavan kaksinumeroisin luvuin ja perinteisissä palveluissa kysynnän väheneminen jatkuu.

Pyrimme edelleen kasvamaan ja lisäämään markkinaosuuttamme Pohjoismaissa keskittymällä pohjoismaisiin yrityksiin ja julkiseen sektoriin. Kasvua tukee myös valittujen, kotimarkkinoilla toimiviksi todettujen toimialakohtaisten ratkaisujen laajeneminen kansainvälisille markkinoille.
Tiedon tavoitteena on edelleen alan keskiarvoa parempi tuotto osakkeenomistajille. Odotamme myönteisen tuloskehityksen ja houkuttelevan osinkopolitiikan jatkuvan samalla kun investoimme edelleen innovaatioihin ja kasvuun.

Yhteistyöllä eteenpäin

Alamme kehitys jatkuu nopealla vauhdilla luoden mahdollisuuksia kasvuun ja innovaatioihin. Uskomme vakaasti avoimuuteen ja yhteistyöhön ekosysteemeissä, joissa Tiedolla on ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa kaikkien tulevaisuuteen.

Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, työntekijöitämme, kumppaneitamme ja sidosryhmiämme jälleen yhdestä yhteisestä vuodesta.

Odotan innolla asiakkaidemme liiketoiminnan uudistamisen jatkamista sekä Tiedon kasvu- ja innovaatioagendan kehittämistä edelleen yhdessä kasvavan ekosysteemimme kanssa.

 

Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja


Video: Our view of the future (englanniksi)