Tietoja osakkeenomistajille

Osakkeenomistajan kalenteri vuonna 2017

 • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 13.3.
 • Ilmoittautuminen 2.2.–20.3. klo 15.00
 • Yhtiökokous 23.3.
 • Osinko irtoaa 24.3.
 • Osingonmaksun täsmäytyspäivä 27.3.
 • Osingon maksu 6.4. alkaen
   
 • Osavuosikatsaus 1/2017 27.4.
 • Osavuosikatsaus 2/2017 21.7.
 • Osavuosikatsaus 3/2017 24.10.

Yhtiökokous

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 23.3.2017 klo 16.00. hotelli Clarionissa, osoite Tyynenmerenkatu 2, Helsinki. 

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.tieto.com/agm.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2017 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • internetsivulla www.tieto.com/agm
 • sähköpostitse: agm(at)tieto.com
 • puhelimitse: 020 727 1740 (ma–pe 9.00–15.00)
 • faksilla: 020 602 0232 tai
 • kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 2, 02101 Espoo  
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viivytyksettä omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 20.3.2017 klo 10.00 mennessä.

Mahdolliset valtakirjat osakkeenomistajan edustamisesta yhtiökokouksessa pyydetään toimittamaan osoitteeseen: Tieto, Legal/AGM, PL 2, 02101 Espoo 20.3.2017 mennessä (faksi 020 602 0232).

Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka haluaa osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa, täytyy olla rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 13.3.2017 ja pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Tieto Oyj:n osakasluetteloon. Kirjallinen pyyntö tilapäisestä rekisteröinnistä tulee toimittaa Euroclear Sweden AB:hen viimeistään 14.3.2017 klo 15.00 (Ruotsin aikaa). Lisätietoja: www.tieto.com/agm.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröinti katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Valtakirjojen toimittaminen etukäteen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen: Tieto, Legal/AGM, PL 2, 02101 Espoo 20.3.2016 mennessä.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,15 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 6.4.2017 alkaen.

Lisätietoja yhtiökokouksesta osoitteessa www.tieto.com/agm