Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT
 
  2016 2015
Liikevaihto, milj. euroa 1 492,6 1 460,1
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 140,8 125,2
Liikevoitto, % liikevaihdosta 9,4 8,6
Oikaistu 1) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 152,2 150,8
Oikaistu 1) liikevoitto, % liikevaihdosta 10,2 10,3
Voitto ennen veroja, milj. euroa 136,8 119,3
Osakekohtainen tulos, euroa 1,46 1,23
Oikaistu 1) osakekohtainen tulos, euroa 1,58 1,51
Oma pääoma/osake, euroa 6,62 6,57
Osinko/osake, euroa 1,37 1,35
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 99,2 136,7
Oman pääoman tuotto, % 22,1 19,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,6 20,4
Nettovelkaantumisaste, % 22,5 2,7
Omavaraisuusaste, % 47,3 46,2
Henkilöstö keskimäärin 13 472 13 184
Henkilöstö 31.12. 13 876 13 083
     
VIIDEN VUODEN LUVUT
 
  2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto, milj. euroa 1 492,6 1 460,1 1 522,5 1 606,8 1 825,3
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 140,8 125,2 61,1 85,7 63,0
Liikevoitto, % liikevaihdosta 9,4 8,6 4,0 5,3 3,5
Voitto ennen veroja, milj. euroa 136,8 119,3 56,6 79,1 56,7
% liikevaihdosta 9,2 8,2 3,7 4,9 3,1
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 1,46 1,23 0,48 0,86 0,41
Laimennusvaikutuksella oikaistu 1,46 1,23 0,48 0,86 0,41
           
Oma pääoma/osake, euroa 6,62 6,57 6,44 7,08 7,30
Taseen loppusumma, milj. euroa 1 074,5 1 086,3 1 031,5 1 094,6 1 179,6
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 22,1 19,0 7,1 12,0 5,5
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 1) 21,6 20,4 9,8 13,5 13,2
Omavaraisuusaste, % 47,3 46,2 47,8 49,3 46,9
Nettovelkaantumisaste, % 22,5 2,7 -12,6 3,0 4,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 99,2 136,7 43,5 71,7 62,9
% liikevaihdosta 6,6 9,4 2,9 4,5 3,4
           
Henkilöstö keskimäärin 13 472 13 184 14 007 15 170 17 646
           
           
2012 luvut on oikaistu uudistetun IAS 19:n mukaisesti.
           
2013 luvut on oikaistu IFRS 11 'Yhteisjärjestelyt' -standardin mukaisesti. 12 kuukauden keskimääräisessä nimittäjässä olevia tase-eriä, jotka koskevat vuotta 2012, ei ole mukautettu IFRS 11-standardin mukaisiksi.
           
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.
TUNNUSLUVUT KATSAUSJAKSOITTAIN
 
Tilintarkastamaton 2016 1)
1–12
2016
10–12
2016
7–9
2016
4–6
2016
1–3
2015 1)
1–12
2015
10–12
2015
7–9
2015
4–6
2015
1–3
Liikevaihto, milj. euroa 1 492,6 403,6 340,5 381,0 367,5 1 460,1 395,6 335,1 363,8 365,6
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 140,8 45,1 35,1 32,3 28,3 125,2 46,8 41,4 23,1 13,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 136,8 44,3 34,1 30,7 27,7 119,3 45,8 39,5 21,8 12,2
                     
Osakekohtainen tulos, euroa                    
Laimentamaton 1,46 0,46 0,37 0,33 0,29 1,23 0,47 0,40 0,24 0,12
Laimennusvaikutuksella oikaistu 1,46 0,46 0,37 0,33 0,29 1,23 0,47 0,40 0,24 0,12
                     
Oma pääoma/osake, euroa 6,62 6,62 6,05 5,67 5,46 6,57 6,57 5,90 5,69 5,45
Omavaraisuusaste, % 47,3 47,3 44,4 42,2 38,9 46,2 46,2 44,3 44,8 39,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa 109,7 109,7 136,4 103,3 -21,3 13,2 13,2 57,7 5,3 -85,9
Nettovelkaantumisaste, % 22,5 22,5 30,6 24,7 -5,3 2,7 2,7 13,3 1,3 -21,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit ja yrityshankinnat, milj. euroa 99,2 24,7 53,3 11,8 9,4 136,7 32,7 81,8 10,6 11,6
                     
Henkilöstö                    
Jakson lopussa 13 876 13 876 13 758 13 381 13 200 13 083 13 083 13 179 12 949 13 456
Keskimäärin, kumulatiivinen 13 472 13 472 13 339 13 229 13 173 13 184 13 184 13 230 13 346 13 580
                     
                     
Katso tunnuslukujen laskentakaavat sivulta Tunnuslukujen laskentakaavat.