Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

 
 
 
Emoyhtiön käytettävissä olevat voittovarat 582 357 788,71
josta tilikauden tulos 49 407 498,64
 
Hallitus ehdottaa, että voittovarat käytetään seuraavasti:  
  - osakkeenomistajille jaetaan osinkona yhteensä 1,37 euroa osakkeelta 101 000 681,25
  1,15 euroa (perusosa)  
  0,22 euroa (lisäosa)  
 
  - voittovarojen tilille jätetään 481 357 107,46
 
Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu voitonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
 
 
Espoo, 1. helmikuuta 2017
           
           
    Markku Pohjola   Kurt Jofs  
    puheenjohtaja   varapuheenjohtaja  
           
           
    Harri-Pekka Kaukonen   Johanna Lamminen  
           
           
    Sari Pajari   Endre Rangnes   
           
           
    Jonas Synnergren   Lars Wollung  
           
           
    Esa Koskinen   Anders Palklint  
           
           
    Kimmo Alkio  
    toimitusjohtaja