Tuloslaskelma (FAS)

TULOSLASKELMA (FAS)
 
Euroa Liite 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015
Liikevaihto     - -
         
Liiketoiminnan muut tuotot   1 206 668 921,56 180 666 572,41
Henkilöstökulut   2 16 300 460,69 18 644 345,16
Poistot ja arvonalentumiset 8, 9 2 972 953,39 3 241 455,19
Liiketoiminnan muut kulut   3 199 606 628,72 172 349 928,61
         
Liiketappio     -12 211 121,24 -13 569 156,55
         
Rahoitustuotot ja -kulut   5 18 976 716,52 25 757 244,43
         
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja     6 765 595,28 12 188 087,88
         
Tilinpäätössiirrot   6 47 200 000,00 38 150 000,00
         
Voitto ennen veroja     53 965 595,28 50 338 087,88
         
Tuloverot   7 4 558 096,64 3 676 692,05
       
Tilikauden voitto     49 407 498,64 46 661 395,83