Tieto-konsernin toimiva johto koostuu yrityksen toimitusjohtajasta, johtoryhmästä sekä toimialaryhmien, palvelualueiden ja tuotekehityspalveluiden organisaatioista. Toimialaratkaisut-palvelualue sisältää Datakeskeiset liiketoiminnot -yksikön, joka toimii itsenäisesti. 

Toimitusjohtajan nimittää yrityksen hallitus, ja hän on vastuussa konsernin operatiivisesta johtamisesta sekä sisäisestä tehokkuudesta ja laadusta.

Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimialaryhmien ja palvelualueiden johtajat, Datakeskeisten liiketoimintojen johtaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy johtoryhmän jäsenten nimitykset toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa omien vastuualueidensa tuloksesta ja kehityksestä, ja he valvovat niihin kuuluvien yksiköiden toimintaa. Pääsääntöisesti vastuualueiden (toimialaryhmät, palvelualueet ja tuotekehityspalvelut) liiketoimintayksiköt tekevät päätökset omasta liiketoiminnastaan ja vastaavat operatiivisista tehtävistään. Toimialaryhmä-, palvelualue- ja tuotekehityspalveluorganisaatioilla on tulosvastuu. Johtoryhmä valvoo myös yhteiskuntavastuun (CR) periaatteiden toteutumista ja hyväksyy sen tavoitteet yhdessä hallituksen kanssa.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2016

Kimmo Alkio
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi: 1963
Kansallisuus: Suomi
Ekonomi ja Executive MBA
Yhtiössä vuodesta 2011

Håkan Dahlström
Johtaja, Teknologiapalvelut ja uudistaminen
Syntymävuosi: 1962
Kansallisuus: Ruotsi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2014

Lasse Heinonen
Talousjohtaja
Syntymävuosi: 1968
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteen maisteri
Yhtiössä vuodesta 2011

Per Johanson
Johtaja, Finanssipalvelut
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Ruotsi
Kauppatieteen kandidaatti ja MBA
Yhtiössä vuodesta 2009

Ari Järvelä
Johtaja, Datakeskeiset liiketoiminnot
Syntymävuosi: 1969
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 2001

Ari Karppinen
Teknologiajohtaja
Syntymävuosi: 1957
Kansalaisuus: Suomi
Diplomi-insinööri
Yhtiössä vuodesta 1987

Satu Kiiskinen
Johtaja, Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut
Syntymävuosi: 1965
Kansalaisuus: Suomi
Kauppatieteen maisteri
Yhtiössä vuodesta 2013

Katariina Kravi
Henkilöstöjohtaja
Syntymävuosi: 1967
Kansalaisuus: Suomi
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Yhtiössä vuodesta 2012

Cristina Petrescu
Johtaja, Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi
Syntymävuosi: 1968
Kansalaisuus: Ruotsi
Tietojenkäsittelytieteen maisteri
Yhtiössä vuodesta 2002

Tom Leskinen
Johtaja, Tuotekehityspalvelut
Syntymävuosi: 1966
Kansalaisuus: Suomi
Tekniikan lisensiaatti
Yhtiössä vuodesta 2013

Johtoryhmän palkitseminen on esitetty taulukoissa osiossa Palkitseminen. Yksityiskohtaisempia tietoja, kuten johtoryhmän jäsenten täydelliset ansioluettelot, löytyy Tiedon verkkosivuilta (www.tieto.fi/sijoittajille).