Tilintarkastajat

Tiedon hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta valmistelee esityksen tilintarkastajien valinnasta, joka esitetään yhtiön hallitukselle ja lopulta yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavista palkkioista, ja tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi niitä vuosittain.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että vuoden 2017 yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2017 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Tomi Hyryläinen toimii päävastuullisena tilintarkastaja.

Tarkastus- ja riskivaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt täysimittaisen valintamenettelyn. Valiokunta on arvioinut saatuja tarjouksia kokonaisvaltaisesti etukäteen määritettyjen valintakriteerien perusteella. Kokemuksen ja pätevyyden lisäksi valiokunta on huomioinut muun muassa tilintarkastajan vaihdokseen liittyvän laatu- ja kuluriskin sekä toisaalta tilintarkastajan integriteetin. Tarkastus- ja riskivaliokunta asetti hallitukselle antamassaan suosituksessaan toiselle sijalle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.

Tilintarkastus

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikaudelle 2016. PricewaterhouseCoopers Oy ilmoitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tomi Hyryläisen. Vuonna 2016 Tieto-konserni maksoi tilintarkastajille tilintarkastuksesta yhteensä 0,8 (0,7) milj. euroa, josta 0,8 (0,7) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle PricewaterhouseCoopers Oy:lle, ja muista palveluista yhteensä 0,9 (1,0) milj. euroa, josta 0,8 (0,9) milj. euroa konsernin tilintarkastajalle.