Tieto noudattaa Nasdaq Helsingin pörssiyhtiöille annettua sisäpiiriohjetta. Lisäksi Tiedon hallitus on hyväksynyt Tiedon oman sisäpiiriohjeen. Tiedolla ei enää ole 3.7.2016 voimaan astuneen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU/596/2014, ”MAR”) johdosta julkisia sisäpiiriläisiä.3) Tieto julkistaa kuitenkin tiedot hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän omistuksista yhtiössä neljännesvuosittain.

Tieto on määritellyt, että sen emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat velvollisia ilmoittamaan liiketoimensa. Lisäksi Tieto on asettanut kaupankäyntirajoituksia johtoryhmän jäsenille, henkilöille, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun, sekä muille henkilöille, joiden katsotaan saavan luottamuksellista tai arkaluonteista tietoa asemansa tai toimisuhteensa perusteella.

Ilmoitusvelvolliset ja henkilöt, joiden kaupankäyntiä on rajoitettu, eivät saa käydä kauppaa Tiedon osakkeilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ajanjakso kattaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista mukaan lukien julkistamispäivän (= 30 + 1 päivää).

Tiedossa sisäpiiriasioista vastaa lakiasiainjohtaja. Tiedon lakiasiainosasto valvoo sisäpiirisäädösten noudattamista sekä huolehtii tarvittavasta ohjauksesta ja koulutuksesta.

3) Omistukset 2.7.2016 ovat saatavilla internetsivuilla www.tieto.fi/sijoittajille-tieto/hallinto/sisapiirihallinto