Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tiedon vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Toimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä jäsenistä edustaa niitä neljää osakkeenomistajaa, joilla on 31.8. eniten yhtiön osakkeita ja ääniä ja jotka haluavat osallistua nimitysprosessiin. Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii viidentenä jäsenenä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunnan työjärjestys löytyy yhtiön verkkosivuilta (www.tieto.com/investors/tietos-governance/shareholders).

Vuoden 2017 yhtiökokoukselle esitykset valmistellut nimitystoimikunta koostuu seuraavista, yhtiön osakkeenomistajien nimittämistä henkilöistä:

Cevian Capital Partners Ltd:n nimittämänä:
Martin Oliw
Päätoimi: osakas, Cevian Capital AB
Syntymävuosi: 1977
Kansalaisuus: Ruotsi
Koulutus: ekonomi, diplomi-insinööri

Solidium Oy:n nimittämänä:
Kari Järvinen
Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: diplomi-insinööri, MBA

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimittämänä:
Timo Ritakallio
Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Syntymävuosi: 1962
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: tekniikan tohtori, oikeustieteen kandidaatti, MBA

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elon nimittämänä:
Satu Huber
Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo
Syntymävuosi: 1958
Kansalaisuus: Suomi
Koulutus: kauppatieteen maisteri

Tieto Oyj:n hallituksen edustajana:
Markku Pohjola

Toimikunta päätti, että sen puheenjohtajana toimii Martin Oliw. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa ja esitteli Tiedon hallitukselle 31.1.2017 ehdotuksensa vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan ja nykyisten hallituksen jäsenten Kurt Jofsin, Harri-Pekka Kaukosen, Johanna Lammisen, Sari Pajarin, Endre Rangnesin ja Jonas Synnergrenin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uusiksi jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa Timo Ahopeltoa ja Jonas Wiströmiä.

Markku Pohjola and Lars Wollung ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Kurt Jofsin valintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla (www.tieto.com/cv).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan seuraavasti: puheenjohtaja 91 000 euroa (nykyisin 83 000 euroa), varapuheenjohtaja 55 000 euroa (nykyisin 52 500 euroa) ja hallituksen jäsen 36 000 euroa (nykyisin 34 500 euroa). Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2017 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen. Toimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.