Lähipiiriliiketoimet

Tieto ilmoittaa tiedot lähipiiritapahtumista hallituksen toimintakertomuksessa sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia ja pyrkii varmistamaan, että mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa.

Yhteenveto lähipiiriliiketoimista löytyy tilinpäätöksen liitteestä 33. Tiedolla ei tällä hetkellä ole lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat yhtiön kannalta olennaisia, poikkeaisivat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai olisivat tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.